Summer job para kadagiti estudiante, ipaay ti LGU

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Tallupulo ket tallo nga estudiante ti mabenepisiaran iti summer job program daytoy nga ili.

Segun ken ni Municipal Administrator Algero Favis, tallupulo ket tallo nga estudiante ti awaten ti lokal a gobierno ditoy nga agtrabaho ita a kalgaw.

Kinuna ti administrador a tunggal barangay captain ket maysa nga estudiante ti inyendorsona nga agtrabaho iti babaen ti nasao a programa.

Tumulong dagiti agtrabaho nga estudiante ti lokal a gobierno ditoy ken ti Municipal Social Welfare and Development a mangmonitor iti pannakaiyimplementar ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4 Ps) kadagiti amin a barangay ditoy nga ili.#