Pannakaabusar ti GCTA Law

Pannakaabusar ti GCTA Law

PANGDEPDEP kadi ti nabara a sentimiento dagiti adu nga umili iti pannakaikkat ni Nicanor Faeldon kas Director General ti Bureau of Corrections gapu ti kontrobersia ken anomalia iti panagbalin a benepisario ti Good Conduct Time… Read more »