Footer

Tag Archives | #life

Mga pananaw sa mga apat na aspeto ng buhay

Napakalawak ang pananaliksik at pag-aaral ng mga aspeto ng buhay. Napakaraming sanga nito. Ngunit, ang sinulat na ito ay nakapokus sa pananaw na pamantayan ng pamumuhay. Wala akong pakialam sa buhay ng may buhay. Naniniwala lamang ako na dapat ay may pamantayan ang pamumuhay. Hindi pagdidikta o paggigiit ang sinulat na ito na siyang masusunod. […]

Continue Reading