Palanca Awards

Palanca Awards

Ania ti nagdudumaan ti Palanca Awards, Pulitzer Prize ken Nobel Prize? Rinambakan itay nabiit ti Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature ti maika-62 a tawenna a panangpadayawna kadagiti mannurat iti amin a suli ti… Read more »