Footer

Tag Archives | Philip Morris

Tobacco summit, naisingasing a maangay iti tinawen

VIGAN CITY – Tapno makita ti direksion a pagturongan ti industria ti tabako, naidatag iti sangguniang panlalawigan ti maysa a resolusion a maisayangkat ti tobacco summit iti tinawen ditoy probinsia. Kinuna ni Vice Gov. Deogracias Victor Savellano a nangiproponer iti maysa a resolusion iti hunta probinsial a maisayangkat ti tinawen a tobacco summit iti probinsia […]

Continue Reading