Footer

Tag Archives | #pikkangfalls

Promosion ti Pikkang falls iti Malamin, San Juan, nakiddaw

SAN JUAN, ILOCOS SUR – Pannakaisayangkat ti promosion ti Pikkang Falls sadiay Brgy. Malamin, San Juan, Ilocos Sur tapno makatulong iti panagdur-as ti turismo ket mabenepisiaran dagiti agnaed iti daytoy nga ili. Dayta ti kangrunaan a kiniddaw ni Richard Agbayani, negosiante ken co-owner ti Afamosa Villas and Resort, iti Municipal Government ti San Juan ken […]

Continue Reading