Footer

Tag Archives | Social Security System

Bagong sangay ng SSS, binuksan sa Pangasinan

LUNGSOD NG SAN CARLOS – Para lalong mapaganda, mapabilis, at mapalawig ang mga serbisyo ng Social Security System (SSS), isang sangay nito ang binuksan kamakailan sa lungsod ng San Carlos upang matugunan ang tumataas na bilang ng mga miyembro ng SSS sa lalawigan ng Pangasinan. Ang bagong tanggapan ng SSS-San Carlos City ay matatagpuan sa […]

Continue Reading

SSS personnel bumisita kadagiti business establishments iti Ilocos Sur

VIGAN CITY – Mangisaysayangkat dagiti personnel ti Social Security System ti panagbisita ken inspeksion kadagiti business establishments ken pagtrabahuan iti Ilocos Sur tapno maduktalan dagiti employer a saan a nangikappeng kadagiti empleado wenno trabahadorda, ket dagiti maduktalan ket makasuan iti panaglabsing iti linteg a mabalin a pakadusaanda iti panagmulta wenno pannakabalud. Dayta ti imballaag ni […]

Continue Reading