Footer

Tag Archives | #treeplanting

IS-PENRO: Saan laeng koma nga agpatingga iti photo ops dagiti tree planting programs

BANTAY, Ilocos Sur – Saan a panagpatingga laeng iti panagpaala iti ladawan dagiti makikaysa kadagiti tree planting programs ti gobierno ken pribado a sektor, ngem nasken a masibugan ken mataraken dagiti mula agingga a dumakkel ken mabalinda a pagsalinongan dagiti tattao. Dayta ti apila ken kiddaw ni Ms. Rosemarie Jornacion, Provincial Environment and Natural Resources […]

Continue Reading

ARBOR DAY TREE PLANTING

ARBOR DAY TREE PLANTING. San Juan, Ilocos Sur Mayor Ben Sarmiento points out the extent of the 2.4 hectares sanitary landfill of San Juan during a tree-planting activity in Brgy. Asilang last August 3, 2018. In the background are the participants from the different government agencies, local barangay officials who gathered in the area to […]

Continue Reading