Taripnong dagiti kooperatiba, naangay

VIGAN CITY – Naangay ti taripnong dagiti opisial dagiti nadumaduma a kooperatiba iti probinsia itay nabiit iti Baluarte, Tamag, ditoy siudad.

Inesponsoran ti Cooperative Development Authority ken ti Provincial Cooperatives Union of Ilocos Sur ti nasao a taripnong a dinar-ayan dagiti managers, staff members ken board of directors dagiti kooperatiba.

Natratar iti taripnong ti cooperative development program, proper tax treatment, good governance ken napigpigsa nga information system.#