Tour of Ilocos Sur, maikalawa

VIGAN CITY – Impakaammo ni Bokal Jose Bonuan a maikalawa ti mabalin a makipartisipar iti palumba ti bisikleta a maangay ditoy probinsia.

Kinuna ni Bonuan a saan laengen a dagiti taga-Ilocos Sur ti makipartisipar iti Tour of Ilocos Sur no di pay dagiti siklista manipud iti Ilocos Norte ken Abra.

Impakaammo pay ti bokal nga adda napili a pito a siklista manipud ditoy probinsia a makipartisipar iti Tour of Luzon.

Segun iti bokal, produkto dagitoy a siklista iti Tour of Ilocos Sur nga ang-angayen ti gobierno probinsial.#