VIGAN CITY BINATBATAN FESTIVAL 2012

VIGAN CITY BINATBATAN FESTIVAL

VIGAN CITY BINATBATAN FESTIVAL 2012. Rineprep dagiti tattao a pakairamanan dagiti lokal ken ganggannaet a turista ti naglilinia iti kalsada manipud iti sango ti city hall agingga iti Heritage Village tapno agbuyada iti Binatbatan Festival… Read more »

LONGGANISA STREETDANCING COMPETITION

LONGGANISA STREETDANCING COMPETITION

LONGGANISA STREETDANCING COMPETITION. Madama ti panagbuya da Mayor Eva Marie S. Medina ken ni Vice Mayor Lourdes Baquiran iti Longganisa Streetdancing competition a naangay idi Enero 22, selebrasion ti panagbalin ti Vigan a siudad. (Salvador… Read more »