Category: Travel - Tawid News Magazine

CERVANTES, ILOCOS SUR

CERVANTES, ILOCOS SUR. Nasulinek nga ili ti Cervantes, Ilocos Sur ngem ditoy, nadaeg ti nakaparsuaan ken presko ti pul-oy nga aggapu iti kabanbantayan, saan a kas kadagiti siudad ken urban towns a nakaron ti polusion… Read more »

Begnas Festival, maangay

Begnas Festival, maangay

VIGAN CITY – Impakaammo ni nabutosan a Sangguniang Panlalawigan member Atty. Robert Tudayan a maselebraran ti Begnas Festival iti Galimuyod, Ilocos Sur inton Hunio 27-28. Kangrunaan a gagem ti nasao a festival a tinawen nga… Read more »