Turista, nadukotan

VIGAN CITY – Maysa a lokal a turista ti nadukotan bayat ti panagpasiarna ken ti pamiliana iti Tianggehan sa Vigan idi malem ti Abril 5, Domingo Gloria.

Nagreport iti polis ni Pilita Montemayor Calveria, 36, residente iti Barangay Pantoc, San Quentin, Abra, a nadukotan bayat ti panagpasiarda iti nasao a lugar idi agarup tengnga ti aldaw iti nadakamat a petsa.

Segun ken ni Montemayor, bayat ti pannagnada ken ti pamiliana iti nasao a lugar, maysa a tao ti nangdungpar kenkuana.

Naduktalan laengen ni Montemayor a nadukotan idi mangala koma iti kuarta iti shoulder bagna ngem awanen ti nangisit a pouch a naggianan dagiti assorted nga alahas nga agpateg iti sumurok-kumurang P100,000.00 ken agarup P7,000.00 a kuartana.

Iti pannakaisurat daytoy, di pay nabigbig ti nangdukot iti alahas ken kuartana.#