Ulan-Dagitab

Halos araw-araw kung tipunin ng dibdib ng langit
ang sumisilakbong alyenasyon ng bakal na mundo;
halos gabi-gabi’y nais niyang pakawalan
ang mga pumailanlang na tibok ng puso
at hininga na mula sa bunganga ng mga dukha
sa lupit-bangis-lalim ng dilim
na animo’y lalamunan ng nilulumot-inaamag na balon;
at walang sandali na ‘di niya ninais na maging kaisa
ng mga nakakuyumos na kamaong gamundo
ang tangis at paghihimagsik
laban sa kalam ng tiyan at balasik ng puhunan;
at sa sandaling maganap ang hinihintay niyang sandali
-ang tag-ulan-
ay tiyak pakakawalan niya ang malamig na butil ng tubig
na nagkukuta sa bukal ng partenon
at walang kapangimipangimi niya itong ihahandog
sa mga lumang tapayan na siyang magsisilbing kalis
sa sentro ng sabsabang yari sa basura;
habang ang mga alitaptap na may hawak na sulo
ay lilipad-iindayog sa saliw ng kanyang banayad-madulas
ngunit mabigat-puno ng bagwis at pisik
na ganting-salakay.

Marso 29, 2019
Lungsod Quezon, Maynila