UP commemorative marker, naipasdek

VIGAN CITY – Nainstolar itay Abril 28 ti maysa a commemorative marker ti University of the Philippines iti sanguanan ti provincial library ditoy.

Proyekto daytoy ti provincial government ken dagiti alumni ti UP, segun ken ni Vice Gov. Deogracias Victor “DV” Savellano.

Maipalagip a naibalay ti UP iti provincial library sakbay a naiyalis iti Baguio City.