VIGAN CITY SOLIDARITY DAY CELEBRATION

VIGAN CITY SOLIDARITY DAY CELEBRATION

VIGAN CITY SOLIDARITY DAY CELEBRATION. Iti napalabas a panangselebrar ti Vigan City iti Heritage Cities Solidarity Day, naiparang ti maysa a paset ti pakasaritaan ti Vigan, daydi pannakaiyalis ti Diocese ti Nueva Segovia iti Siudad Fernandina manipud iti Lallo, Cagayan. (File photo ni Salvador A. Espejo)