VIGAN HERITAGE VILLAGE

VIGAN HERITAGE VILLAGE. Reprep dagiti tattao a nagururay iti street dancing parade ti Binatbatan Festival a lumabas iti Heritage Village a nakaipatakderan dagiti duog a balay-Kastila.