VP Binay: break free from traditional politics

Vice President Jejomar C. Binay said Tuesday during the 115th commemoration of National Flag Day that the country needs to break free from traditional and worldly perspectives in politics for it to become truly democratic.

He said that people in government should instead consciously practice social activism, compassion, and ethics in governance.

Binay also emphasized the need for the upper and middle classes of society to work towards providing real and quality education to the underprivileged.

“Tungkulin natin, at hindi lamang ng mga bagong halal na pulitiko, ang palaganapin ang mga kaisipang ito, laluna sa ating mga kabataan na siyang pinakamalaki nating pag-asang mahulma upang maging henerasyon ng mga tunay na bayani,” he said.

He underscored the need to make the people realize the value of remembering the past through the observation of rituals, anniversaries, and traditions.

“Mahalaga ang paggunita natin sa nakaraan, sapagkat sa pag-unawa natin sa karanasan ng ating mga ninuno ay nakikita natin ang lahat ng ugat, o kung saan nanggaling ang nagsimula ang marami sa mga nangyayari sa atin sa kasalukuyan.”

These lessons, he added, are not constrained to utilitarian concerns, but also deal with the Filipino identity, or the “soul of the nation.”

“Ang kasaysayan at kultura o kalinangan ang sisidlan ng gunita ng isang bansa. Ito ang kaluluwa ng bansa.”

“Kung isang tao ay mistulang isang hungkag (walang laman) na estatuwa kapag naglalakad na walang kaluluwa, gayon din ang isang bansa na maaari ngang lumaki at umunlad ngunit hungkag sa kalooban, gunita, kabutihan. Sa isang salita, walang kaluluwa,” said Binay.

The “pride of place” that results from a proper understanding of our history, he said, leads to the formation of the collective idea of nation by which the people learn to love their native land.

“Dahil dito nabubuo rin ang kolektibong diwa ng sambayanan—o ang ating “isang bayan”—at ang pasadyang pagkilos natin sa ikabubuti nito at lahat ng nakatira dito.”#