Wanted iti panagrames, natiliw

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Maysa a lalaki nga akusado iti panagrames ti natiliw iti maysa a barangay ditoy nga ili idi Oktubre 19.

Nainaganan ti natiliw  a ni Jimmy Ped Apalin, taga-Cabarroguis, Quirino Province a natiktikan dagiti kameng ti CIDG ti Quirino Province ken polis ditoy nga ili nga aglemlemmeng iti Barangay Apatot, ditoy nga ili.

Wanted ni Ped iti kaso a panagrames nga addaan Case No. 2384 a naisaklang iti Regional Trial Court 32 iti Cabarroguis, Quirino Province.

Sinaksian dagiti barangay officials ti nasao a lugar ti pannakatiliw ni Ped.#