Wanted natiliw

PASUQUIN, Ilocos Norte – Natiliw ti maysa a birbiroken ti linteg nga akusado iti panagrames iti maysa a barangay ditoy nga ili itay nabiit.

Inaresto dagiti nagtipon a puersa dagiti polis ti Candon City, Narvacan ken daytoy nga ili ni Benjamin Cortez y Alcantara, 50, naasawaan, residente iti Allangigan 1st, Candon City iti pagtaengan ti maysa a managan Ago iti Sitio Malasin, Puypuyan, Pasuquin, Ilocos Norte.

Sumangsango ni Cortez iti kaso a panagrames a naidocket a Criminal Case No. 2589-C.

Tallo a tawen a naglemlemmeng ni Cortez.#