Barangay captain, nagandat ti biagna

STA. LUCIA, Ilocos Sur – Ginandat a gudasen itay lawasna ti dua nga armado a tattao ti barangay captain ti Barangobong ditoy bayat ti panagdaliasatna iti Barangay Catayagan ditoy met laeng nga ili.

Napuntaan ti kannigid nga abaga ni Barangay Captain Ronald Joven, 49, naasawaan ngem nabaelanna ti nagkamang iti kamaisan sa nagpaarayat kadagiti lumugar ti nasao a barangay.

Intaray dagiti residente ti biktima iti Sta. Lucia District Hospital.
Segun iti inbestigasion dagiti polis, agturong ni Joven iti Candon City a naglugan iti dyipna ngem idi pampanurnorenna ti Barangay Catayagan, inabay ti dua a lalaki a naglugan iti motorsiklo sa pinaltogan ti maysa ti biktima.

Kalibre 45 ti naaramat iti pammaltog maibasar iti maysa a kapsula a nakasarakan iti lugar a nakapasamakan iti panagtambang.

Di pay nabigbig dagiti suspetsa ken ti motibo ti pammaltog.#